Reglement Generelt  

 • Der må kun fiskes med 1 stang og 1 krog pr. indløst fiskekort medmindre andet er meldt ud
 • Der må ikke fanges flere fisk, end det antal der er anført på dit fiskekort
 • Genudsætning af ØRREDER er ikke tilladt 
 • Forfodring af fisk er ikke tilladt
 • Fiskeri med levende agnfisk er forbud
 • Rensning af fisk på området er forbudt, idet vi ikke har godkendte faciliteter her
 • Hærværk på områdets genstande og på naturen er naturligvis strengt forbudt
 • Al færdsel og ophold i området er på eget ansvar
 • Benyt affaldsbeholderne til alle former for affald. Henkastning af affald i området vil blive påtalt og ved gentagene medfører det bortvisning. Fisk og fiskeaffald skal smides direkte i den store, grønne container, der er placeret på søens østside, og ikke i affaldsspandene ved fiskepladserne.
 • Hunde og andre kæledyr må ikke færdes på området.
 • Bål kun på bålsteder
 • Vis hensyn over for de andre gæster omkring søen i forhold til larm m.v. 

 

Særlige regler omkring Størfiskeri

 P.g.a. varmt vejr:

Ved vandtemperatur over 20 grader, er fiskene meget sårbare og skal derfor udsættes igen hurtigst muligt. Derfor: nøjes med ENTEN at veje fisken på land ELLER tage billede. Vej evt. fisken på land og tag fotoet med fisken i vandet. Fisken må ikke være ude af vandet længere end max. 2 min.

 •  ALLE fisk SKAL GENUDSÆTTES NÆNSOMT
 • Der må ikke sættes svivel over bly, da fisken ikke skal svømme rundt med takle efter sig, hvis hovedlinen skulle knække.
 • Brug en god stærk line, der kan holde til fiskeriet
 • Du skal medbringe og benytte afkrogningsmåtte
 • Intet fiskeri efter stør med UL-grej, brug gerne karpestænger eller anden kraftig stang
 • Skaller må kun bruges, hvis de er fanget her
 • Du skal have 1,5m forfangsline i nylon i minimum 0.30mm eller Leadcore. Brug IKKE Fireline eller andre spundet liner!
 • Der må kun bruges enkeltkroge og modhager skal fjernes eller trykkes.(1 krog pr. stang!!!)
 • Brug stort fangstnet eller land fisken ved at løfte i haleroden
 • Alle billeder tages forsvarligt og fisken skal udsættes lige efter endt foto.
 • Du må ikke have fisken i sacks eller anden form for opbevaring. Den SKAL genudsættes lige efter fangst.
 • FISKEN SKAL VEJES I SLYNGE! og du løfter ALDRIG fisken i gællerne!!
 • Al hensyn og respekt i forhold til at placere sit agn i vandet bør være tilstede. Her tænkes at alle fiskere skal kunne være tilstede. 

 

Bliver disse regler brudt kan det medføre bortvisning og i værste tilfælde livsvarig karantæne for området og en evt. politianmeldelse.


Har du spørgsmål eller feedback så ring til


Tlf. 28905002